~
Bezoek Huisterduin.com

Privacy-statement

De inhoud van deze privacy statement is van toepassing op deze website (historic-huisterduin.com) die verbonden is aan Grand Hotel Huis Ter Duin B.V. Wanneer u deze website bezoekt, dan gaat u akkoord met het op dat moment geldende privacy statement. Deze privacy statement is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen. Controleer daarom regelmatig de privacy statement.

Datum laatste aanpassing: 27-3-2018

 

Verzameling (persoonlijke) gegevens

Gegevens van websitebezoekers en de eventueel verstrekte (persoonlijke) gegevens worden zorgvuldig beheerd, beveiligd en gebruikt. Op deze bovengenoemde website van Grand Hotel Huis Ter Duin B.V. worden ook algemene gegevens van bezoekers bijgehouden, zoals klik- en surfgedrag, zonder dat de bezoekers zich hoeven te identificeren.

Grand Hotel Huis Ter Duin B.V. houdt zich aan de eisen die worden gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (art. 10, Grondwet).

Gebruik algemene en persoonlijke gegevens

Gegevens worden verzameld met als doel om de website te optimaliseren en voor marktanalyses, waarbij persoonlijke gegevens niet worden gekoppeld aan algemene en eventueel verstrekte gegevens.

 

Verwijdering gegevens

Mocht u in de toekomst wensen dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens niet meer worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden, kunt u contact met ons opnemen via info@huisterduin.com. Uw account, inclusief de door u verstrekte persoonlijke gegevens worden dan verwijderd uit onze database.

 

Gegevensverwerking

Grand Hotel Huis Ter Duin B.V. is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van de websitebezoekers.

 

Derden

Mogelijk verstrekt Grand Hotel Huis Ter Duin B.V. persoonlijke gegevens aan derden of andere partnerorganisaties van Grand Hotel Huis Ter Duin B.V. wanneer u zich inschrijft voor de  nieuwsbrief of aanmeldt voor een dienst.

 

Externe websites

De websites van Grand Hotel Huis Ter Duin B.V. bevatten mogelijk links naar of elementen van externe websites. Grand Hotel Huis Ter Duin B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de behandeling van (persoonlijke) gegevens op deze externe websites. Raadpleeg de privacy statement van de desbetreffende website voor meer informatie over de behandeling van (persoonlijke) gegevens op die website.

Taal / Language / Sprache: